سلام
باآرزوى سلامتى،باحلول ماه ربيع الاول، همزمان با ولادت پيامبر گرامى اسلام (ص) وامام صادق (ع)، هشتم ديماه سالجارى مراسم با شكوه ومفرحى درسالن اصلى برج ميلاد باعنوان “آئين مهر محمدى”(ص) را
باحضور هنرمندان، ورزشكاران، مسئولين شهرى وخيرين برگزار مى گردد.
مايه مباهات است كه ازانديشه وهنر فرهيختگان، هنرمندان وصاحبان ايده دراين مراسم بهره برده تاروز بياد ماندنى وجاودانه اى رارقم بزنيم.
شايان ذكراست تمام منافع برنامه اختصاص به بيماران خاص ومحرومين واقعى جامعه دارد.

اين برنامه ازسيماى جمهورى اسلامى پخش خواهد شد.
خيريه بيماران خاص وحامى
آئين مهر محمدى (ص)